Замјена мјеста сабирака и здруживање сабирака

Замјена мјеста сабирака или КОМУТАТИВНОСТ САБИРАЊА

Здруживање сабирака или АСОЦИЈАТИВНОСТ САБИРАЊА

(понављање и вјежбање)

Израчунај на најлакши начин (погодним здруживањем сабирака).

2.Израчунај збир бројева 17, 29, 43 на могући број начина вршећи замјену мјеста сабирака и здружујући бројеве.

3. Попуни таблице! Упореди збирове у сваком реду једне таблице.

4. Израчунај на најлакши начин (здружујући два сабирка чији збир даје десетице).

5. Израчунај на најлакши начин!

Задатак за самосталан рад: У свеску напишите наслов: „Замјена мјеста сабирака и здруживање сабирака“. Препишите и урадите задатаке.

1.Израчунај збир бројева на најлакши начин.

22 + 35 + 18 =

13 + 27 + 18 =

55 + 14 + 25 =

26 + 8 + 42 =

14 + 28 + 36 =

2.Сабирке 22, 16 и 34 здружи на три начина и израчунај збир.

Učimo latinicu. Štampana slova S s, Š š, Z z i Ž ž

Zdravo drugari!

Здраво другари!

Danas ćemo da naučimo novu grupu štampanih latiničnih slova. To su slova S s, Š š, Z z i Ž ž.

Данас ћемо да научимо нову групу штампаних латиничних слова. То су слова С с, Ш ш. З з и Ж ж.

Ova lekcija se nalazi na strani 15. vašeg udžbenika „Učim latinicu za 3. razred osnovne škole“.

Ова лекција се налази на страни 15. вашег уџбеника „Учим латиницу за 3. разред основне школе“.

Čitamo riječi.

Читамо ријечи.

Pročitaj i prepiši rečenice!

Прочитај и препиши реченице!

Na slovo na slovo: Vlastita imena ljudi.

На слово, на слово: Власитита имена људи.

Ćao drugari!

Ћао другари!

Замјена мјеста сабирака

Данас ћемо да разговарамо о једном веома важном СВОЈСТВУ сабирања које се зове ЗАМЈЕНА МЈЕСТА САБИРАКА или КОМУТАТИВНОСТ сабирања.

Отворите страну 36. која се налази у вашим уџбеницима „Математика за 3. разред основне школе“

1.Задатак:

2.задатак:

3.задатак:

У свеске напишите наслов: Замјена мјеста сабирака или КОМУТАТИВНОСТ сабирања.

Примјер 1.

25 + 5 = 30 и 5 + 25 = 30

25 + 5 = 5 + 25

Дефиниција: Ако сабирцима замијенимо мјеста збир се неће промијенити. Ово својство сабирања се зове ЗАМЈЕНА МЈЕСТА САБИРАКА или КОМУТАТИВНОСТ САБИРАЊА.

а + б = б + а

 1. Препишите у свеску и урадите сљедеће задатке:

На основу својства сабирања попуни празна мјеста.

54 + ___ = 0 + 54

___ + 22 = 15 + 22

27 + 33 = 33 + ___

45 + ___ = 33 + ___

2. Урадите 1. и 2. задатак у „Радној свесци“ који се налазе на страни 21.

Učimo latinicu. Štampana slova Vv, Cc, Čč i Ćć

Zdravo drugari! Danas ćemo da naučimo četiri nova latinična slova. Uzmite vaš udžbenik „Učim latinicu“ i otvorite stranu 13. Pa da krenemo.

Здраво другари! Данас ћемо да научимо четири нова латинична слова. Узмите ваш уџбеник „Учим латиницу“ и отворите страну 13. Па да кренемо.

Štampana slova latinice: V, C, Č i Č

Čitamo riječi napisane latiničnim pismom.

Čitamo rečenice.

Сабирање и одузимање двоцифрених бројева (задаци)

Сабирање и одузимање двоцифрених бројева (текстуални задаци)

Здраво другари!

Данас смо у школи вјежбали сабирање и одузимање до 100 и урадили смо четири текстуална задатка. Након рада смо их заједнички урадили и провјерили.

Сада треба заједнички да их поново послушамо, поновимо поступак израде рјешавања сваког задатка и, ако буде грешака, исправимо.

Истовремено ћемо и нашим другарима који данас нису били у школи да објаснимо шта смо и како смо све радили.

Па да кренемо!

 1. Задатак: Израчунај збирове и разлике бројева:

67+24= 86-47= 29+47=

91-54= 43+49= 82-48=

17+47= 81-29= 17+33=

Идемо да провјеримо тачност рјешења:

2. Претходнику броја 38 додај збир највећег парног и непарног једноцифреног броја.

Задатак пажљиво прочитај неколико пута. Ријеши га! Када ријешиш задатак погледај сљедећи видео и провјери да ли си тачно поставио и ријешио задатак.

3. Збир бројева 47 и 39 умањи њиховом разликом.

Задатак пажљиво прочитај неколико пута. Ријеши га! Када ријешиш задатак погледај сљедећи видео и провјери да ли си тачно поставио и ријешио задатак.

4. Јована је прочитала књигу. Првог дана је прочитала 34 стране, другог дана 8 страна мање него првог дана, трећег дана је прочитала 50 страна мање него првог и другог заједно, а четвртог за 4 стране мање него првог дана.

Колико страна има та књига?

Задатак добро прочитај! Рјешавај дио по дио!

 1. дан:

2. дан:

3. дан:

4. дан

Укупно страна:

Одговор:

Провјери да ли си добро урадио задатак!

5. У парку је било 37 ружа и за 18 више нарциса. Пчеле су посјетиле 75 цвјетова. Колико цвјетова пчеле нису посјетиле.

Прво израчунај колико је укупно било цвјетова у парку, а затим и број цвјетова које пчеле нису посјетиле.

Ако си задатак урадио и написао одговор, провјери тачност рјешења.

Задаци за домаћу задаћу. Задатке препиши и уради у свеску.

1.Израчунај на дужи начин или потписивањем (писмено)!

92 – 36 = 41 – 14 = 32 – 18=

56 – 38 = 62 – 28 = 43 + 39 =

68 + 26 = 37 + 45= 44 + 27 =

2. Разлику бројева 84 и 44 умањи за 19!

3. На једном дрвету било је 55 птица. Одлетјело је 35. Колико птица је остало на дрвету?

4. Милан има 58 КМ, а Петар 28 КM мање. Колико Петар има КМ!

Исправак прве правописне вјежбе

Јуче смо урадили прву правописну вјежбу. Данас ћемо заједничи да радимо исправак. Сваки задатак је објашњен помоћу видео записа.

Припремите ваше свеске и хемијске оловке. Сад сте ви учитељи и сами себи ћете да исправљате грешке.

Па да кренемо:

 1. Реченице по значењу: Правилно препиши дате реченице! Испод сваке реченице напишите каква је то реченица по значењу.

У овој кући је живио Бранко Ћопић.

-по значењу је: изјавна реченица

Да ли је у овој кући живио Бранко Ћопић?

-по значењу је: упитна реченица

Ух, баш сам уморан!

-по значењу је: узвична реченица

Браво, побјеђујемо!

-по значењу је: узвична реченица

Отворите све прозоре у соби!

-по значењу је: заповједна реченица

Јесте ли видјели мога друга Јанка?

-по значењу је: упитна реченица

Да ли Невена живи у Брезовим Данима?

-по значењу је: упитна реченица.

2. Реченице су написане неправилно. У њима су властите именице написане малим словом. Правилно препиши дате реченице. Реченице пиши једне испод других.

Шаторско језеро се налази на планини Шатор.

У Лијевче пољу има много села. Највеће село се зове Нова Топола.

Кроз Добој протиче ријека Босна, кроз Дервенту Укрина, а кроз Бању Луку Врбас.

Надежда Јовановић Нађа је својим бродом пловила по Црвеном мору

Слано море је баш слано.

У Добром Пољу живе вриједни људи, а на Поповом пољу се налазе најбољи виногради.

Кроз Велику Буковицу протиче поток Буковица.

У близини мог села протиче Суви поток.

Кроз Млинску Ријеку протиче Млинска ријека.

3. Дате реченице написане су у потврдном облику. Напиши их у одричном облику!

Маријана је моја најбоља пријатељица.

Маријана није моја најбоља пријатељица.

Милош жели да буде мој друг.

Милош не жели да буде мој друг.

Купили смо књигу

Нисмо купили књигу.

Козе и овце кокодачу.

Козе и овце не кокодачу.

Комшијин пас Леси мекеће.

Комшијин пас Леси не мекеће.

4. Напиши како правилно можемо да раставимо ријеч „путокази“ и пренесемо дио ријечи у нови ред.

путокази: пу-то-ка-зи;

пу-токази, путо-кази, путока-зи

Ћао другари!

Прва правописна вјежба

Данас ћемо урадити неколико задатака из правописа (правилног писања). Напишите наслов у свеске „Прва правописна вјежба.“

НАПОМЕНА: Правопис подразумијева и уредно и правилно писање. Рукопис. Нисам ја своје очи купио на тржници! 🙂

 1. Реченице по значењу: Правилно препиши дате реченице! Испод сваке реченице напишите каква је то реченица по значењу.

у овој кући је живио бранко ћопић

-по значењу је: ________________________

дали је у овој кући живио бранко ћопић

-по значењу је: ________________________

ух баш сам уморан

-по значењу је: ________________________

браво побјеђујемо

-по значењу је: ________________________

отворите све прозоре у соби

-по значењу је: ________________________

јесте ли видјели мога друга јанка

-по значењу је: ________________________

дали невена живи у брезовим данима

-по значењу је: ________________________

2. Реченице су написане неправилно. У њима су властите именице написане малим словом. Правилно препиши дате реченице. Реченице пиши једне испод других.

шаторско језеро се налази на планини шатор

у лијевче пољу има много села. највеће село се зове нова топола

кроз добој протиче ријека босна, кроз дервенту укрина, а кроз бању луку врбас

надежда јовановић нађа је својим бродом пловила по црвеном мору

слано море је баш слано

у добром пољу живе вриједни људи, а на поповом пољу се налазе најбољи виногради.

кроз велику буковицу протиче поток буковица.

у близини мог села протиче суви поток

кроз млинску ријеку протиче млинска ријека

3. Дате реченице написане су у потврдном облику. Напиши их у одричном облику!

Маријана је моја најбоља пријатељица.

Милош жели да буде мој друг.

Купили смо књигу

Козе и овце кокодачу.

Комшијин пас леси мекеће.

4. Напиши како правилно можемо да раставимо ријеч „путокази“ и пренесемо дио ријечи у нови ред.

путокази: ________________, __________________, ___________________

Сада када сте све урадили, провјерите да ли сте све тачно и лијепо урадили. Сутра ћемо заједнички да урадимо исправак писмене вјежбе.

Сабирање, задаци са три сабирка

За почетак ћемо погледати видео гдје ћемо поновити све што смо учили о рачунској операцији САБИРАЊЕ.

Отворите уџбеник „Математика за 3. разред основне школе“, страна 25. Дебела књига. 🙂

Прочитајте и урадите 1. задатак.

Ако сте урадили први задатак, погледајте сљедећи видео и провјерите да ли сте све тачно урадили.

Прочитајте и урадите 2. задатак.

Ако сте завршили други задатак погледај сљедећи видео и провјери тачност рјешења. Немој да гледаш видео, ако ниси урадио задатак!

Сада прочитајте и урадите 3. задатак.

Погледај видео и провјери да ли си добро урадио 3. задатак.

Пажљиво прочитај 4. задатак неколико пута. Покушај да схватиш шта се тражи у задатку. Када будеш потпуно схватио задатак, ријеши га.

Сада када сте урадили 4. задатак, погледајте видео и провјерите тачност рјешења.

Прочитај и ријеши 5. задатак.

Ако си пажљиво прочитао и ријешио 5. задатак погледај сљедећи видео и провјери тачност рјешења.

Пажљиво прочитај и уради 6. задатак.

Провјери да ли си добро урадио задатак, а онда погледај сљедећи видео.

Пажљиво погледајте сабирке у 7. задатку. Здружите их на најпогоднији начин и израчунајте збирове.

Да ли си тачно здружио сабирке и израчунао збирове на најлакши начин провјери у сљедећем видеу.

За данас толико из математике.

Другари, велики поздрав! Вјежбајте математику. Вјежбање је добро за мозак.

Субјекат и предикат у реченици

Којим питањем одређујемо субјекат у реченици?

Које питање постављамо када желимо да одредимо предикат у реченици?

Да бисмо се подсјетили шта је то субјекат, а шта предикат, погледајмо сљедећи видео.

У свеску напишите наслов „Субјекат и предикат у реченици“ Испод наслова напишите сљедеће реченице и одредите субјекат и предикат. Субјекат подвуците једном црвеном линијом, а предикат са двије плаве линије.

Вјежба бр. 1.

Зоран је орао своју плодну њиву.

Милица се играла са својим другарицама.

Павје је пажљиво слушао учитељицу.

Раздрагани дјечаци су направили Сњешка Бијелића.

Погледајмо сљедећи видео!

Вјежба бр. 2. Напишите правилно реченице и у њима одредите субјекат и предикат.

наши родитељи су посјетили котор варош

зоран је пажљиво слушао лекцију

сергеј је купио нов бицикл

играм се

читам

Вјежба број 3. Напиши пет реченица и у њима одреди субјекте и предикате.

Сабирање и одузимање двоцифрених бројева (2)

Здраво другари! Данас ћемо радити задатке који се налазе у вашим Радним листовима из математике на страни бр. 13.

У видеу сам погријешио и рекао да је у уџбенику.

Отворите уџбеник и свеску. У свеску напишите наслов „Сабирање и одузимање двоцифрених бројева“

ПРВИ КОРАК: Урадите први задатак. Задатак радите у уџбенику.

Погледај видео и провјери да ли си добро урадио први задатак!

ДРУГИ КОРАК: Задатке израчунај у свеску на дужи начин и резултате напиши у уџбеник

Погледај видео и провјери да ли си правилно ријешио задатке.

ТРЕЋИ КОРАК: Ријеши једначине у свеску, а затим рјешења и провјеру напиши у уџбеник.

ЧЕТВРТИ КОРАК: Израчунај збирове и разлике!

Како овај задатак треба да урадимо погледај у сљедећем видеу!

Урадите и наставак 4. задатка!

Присјетите се како се зову бројеви у сабирању, а како у одузимању!

ПЕТИ КОРАК: Попуни празна поља. Задатак радите у књизи.

Дан и дијелови дана

Подсјетимо се шта смо све научили у другом разреду:

Можете ли да одговорите на ова питања:

Како се зове свијетли дио дана?

Како се зове тамни дио дана?

Колико часова траје један дан?

Колико дана има у једној седмици?

Знате ли који су главни дијелови дана?

Идемо да све ово поновимо! Погледајте сљедећи тонски запис!

У свеску напишите наслов: „Доба дана и његово трајање“

Прочитајте текст из уджбеника на страни 37. и нацртајте слику која се налази на истој страни.

Сада када сте све прочитали и нацртали слику у свеске, послушајмо сљедећи тонски запис.

Употреба великог слова у писању властитих имена

Употреба великог слова у писању

Вјежба

ПРВИ КОРАК: Преслушај тонски запис!

Напишите наслов у ваше свеске: Употреба великог слова у писању властитих имена.

ДРУГИ КОРАК: Вјежба број 1. Сљедеће реченице су написане неправилно. Препиши их у свеску тако да буду правилно написане.

Мој дјед јанко марковић брко живи у брезовом пољу. Наташа је његова најмлађа кћерка. Она ради у ЈУ ОШ кнез иво од семберије која се налази у бијељини. Наташа има двије кћерке милицу и јовану. Миличина најбоља пријатељица је ана. Ана живи у крупи на врбасу.

ТРЕЋИ КОРАК: Сада када си све реченице правилно преписао погледај клип и провјери свој рад. Ако ниси све написао како треба. Врати се на задатак и исправи га.

ЧЕТВРТИ КОРАК: Вјежба број 2. Дате реченице правилно препиш и свеску.

Прије неки дан путовали смо возом из новог града до добоја. Путујући смо прошли и кроз бањалуку.

Наш другар јован петровић живи у великом блашку. Он је риболовац. Често лови на нашим великим ријекама: врбасу, сави, босни и дрини.

ПЕТИ КОРАК: Погледај сљедећи видео и провјери своја рјешења.

ШЕСТИ КОРАК: Вјежба број 3. Размисли како пишемо имена мора, ријека и потока и правилно препиши сљедеће реченице:

Душан павловић дуле је прошлог љета био у херцег новом. Свакодневно се купао у јадранском мору.

Наши пријатељи су љетовали у грчкој. Јонско море је претопло. Чули смо да је црно море претопло и да је купање у њему право задовољство.

Ћао другари!

Причање по низу слика

Данас смо имали говорну вјежбу „Причање на основу низа слика“. Пошто у нашим уџбеницима за српски језик нема ни једног низа слика, одабрао сам овај низ из часописа „Школарка 3“

Прича је представљена кроз четири слике. За сваку слику треба осмислити и написати неколико реченица.

Смислите имена за ликове који су представљени сликом.

Прича треба да има четири дијела (пасуса).

Јово у другом разреду

Прва епизода: Часови за други разред

Друга епизода: Часови за други разред

Трећа епизода: Часови за други разред

Четврта епизода: Часови за други разред

Пета епизода: Часови за други разред

Шеста епизода: Часови за други разред
Седма епизода: Часови за други разред

Осма епизода: Часови за други разред

Девета епизода: Часови за други разред

Десета епизода: Часови за други разред

Неки су ме питали колики нам је био буџет за све ово. Одговорио сам им: „Буџет нам је био: пун кофер љубави, велика жеља да за наше другаре урадимо нешто лијепо и много, много рада!“

Неки су ме питали, а шта сте добили за сав овај рад. Одговорио сам им: „Видјети хиљаде срећне дјеце и задовољних родитеља који су са уживањем пратили ове часове, осјетити сву њихову љубав када те зауставе у неком селу или граду…зар постоји нешто љепше од тога!?“

21.05.2020. Задаци за самосталан рад

МАТЕМАТИКА

 

УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД:

 1. Одреди бројеве који су мањи од 91, а већи од 85!

 2. Који бројеви 7. десетице су већи од 68?

 3. Напиши све двоцифрене бројеве мање од 77, које пишемо истим цифрама!

СРПСКИ ЈЕЗИК

УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА У ПИСАЊУ

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД:

1. Правилно препиши дати текст!

љиљана калинић живи у бијељини она је ученица основне школе јован дучић. љетњи распуст ће провести код баке савке у мјесту јања. играће се са пријатељицом лејлом у дворишту основне школе меша селимовић.

2. Уз помоћ датих ријечи састави и напиши реченице:

 • лазар угреновић лаки

 • пале

 • основна школа србија

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ

 

ЗАДАТАК: Прочитај лекцију која се налази на 103 и 104. страни вашег уџбеника „Природа и друштво за 2. разред Основне школе“

Дивље животиње су све оне животиње које:

 • Брину саме о себи и о својим младунцима.

 • Саме себи проналазе храну и воду.

 • Саме проналазе или праве склониште.

 • Оне живе слободно у природи.

ИЗЛЕД ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА

Тијело неких дивљих животиња прекривено је длаком (јелен), чекињама (дивља свиња), крзном (медвјед, лисица, зец…) или перјем (птице).

Неке животиње имају јаке рогове (јелени),

Неке су ситније, а неке крупније грађе.

ИСХРАНА ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА

Поједине дивље животиње се хране само биљном ханом и те животиње називамо БИЉОЈЕДИ. То су зец, јелен…

Неке дивље животиње се хране само месом. То су МЕСОЈЕДИ: вук, лисица, дивља мачка,

Трећа група дивљих животиња се храни и биљкама и животињама. То су СВАШТОЈЕДИ (медвјед, дивља свиња…)

 

КОРИСТИ ОД ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА

КРЗНО: медвјед, лисица, вјеверица

РОГОВИ: јелен

ЛОВЕ ШТЕТОЧИНЕ,

ПЕРЈЕ,

 

ШТЕТЕ КОЈЕ НАНОСЕ ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ

Нападају домаће животиње

Уништавају усјеве: воће, поврће, житарице.

 

ЗАДАТАК ЗА САМОСТАЛАН РАД:

Одабери једну дивљу животињу и напиши све што знаш о њој. Истражуј! Питај родитеље! Пронађи у некој енциклопедији или на интернету и задатак уради као мапу ума, а можеш и само текстом, а можеш и мапом ума и текстом. Наравно да можеш пронаћи и залијепити различите сличице о одабраној животињи. 

За овај задатак имате пуно времена и не треба да се жури.

Важно је да истражујеш!

О чему треба да истражујеш пишеш?

Како изгледа?

Гдје живи?

Чиме се храни?

Које користи човјек има од те животиње?

Какву штету наноси?

20.05.2020. Српски језик. Лекција бр. 44. Други разред

ЗЕЧИЋИ

Миленко Ратковић

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД:

 1. Научи изражајно да читаш причу.

 2. У свеску напиши наслов и име писца. Правилно поређај догађаје. 

___   Када је прошло подне један зечић је плакао.

___   Вриједни зечић је донио воду и купус.

_3._   Мама зечица је помиловала зечиће.

___   Други се тресао од зиме.

___   Зечићи нису више били жедни и гладни.

___   Трећи зечић је био жедан.

 

ЗАДАТАК ИЗ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ:

    Ентеријер је изглед унутрашњег простора. Насликај један ентеријер. То може бити унутрашњи изглед ваше собе, дневног боравка, библиотеке, учионице итд. Користи различите технике за рад. Темпера, акварел…

За овај задатак имате времена до наредне сриједе.

20.05.2020.Математика. Лекција бр. 44. Други разред

ПИСАЊЕ И ЧИТАЊЕ БРОЈЕВА ПРВЕ СТОТИНЕ

Једноцифрене бројеве пишемо једном цифром. То су бројеви: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Троцифрени број прве стотине је број 100.

Остали бројеви у првој стотини су двоцифрени бројеви и њих пишемо помоћу двије цифре: 11, 34, 59…

 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД:

1. Напиши најмањи и највећи број треће десетице!

 

2. Заокружи бројеве четврте десетице:

21, 35, 46, 33, 12, 57, 39, 48 и 40.

 

3. Напиши ријечима бројеве:

12 –

19 –

44 –

64 –

66 –

 

4. Напиши бројеве који имају:

6Д7Ј –

4Д8Ј –

1С0Д0Ј –

 

5. Које десетице се налазе између:

20 и 50

10 и 100

18.05.2020. Математика. Лекција бр. 42. Други разред

БРОЈЕВИ ПРВЕ СТОТИНЕ

У свеску напишите наслов и урадите сљедеће задатке:

 1. Задатак:

1

2. Задатак:

2

3. Задатак:

3

4. Задатак:

4

5. Задатак:

5