Једначине

Како објаснити дјеци једначине. Ево једног примјера како лакше да их разумију, а да не уче дефиниције напамет.

Причу сами знате, зато не бих да објашњавам!

Ако је:4

Непознати сабирак је:

5Ако је:

1

Израчунавање непознатог умањеника:

2

Израчунавање непознатог умањиоца:

3

Даље радимо класично. Преко слика лако објаснимо појам једначине, дјеца их разумију, а и дефиниције се лакше памте (мада никада на том не инсистирам). Важно ми је да схвате да је умањеник број од кога одузимамо и да он у скупу природних бројева има највећу бројност.

Ела Пероци „Киша“: Комбиновани план приче

Већ од другог разреда дјецу треба да уводимо у структуру књижевног текста (композицију). Иако о овоме нема ни ријечи у нашем Модернизованом, дјеца одлично схватају да су прозни текстови састављени од логичких цјелина или релативно самосталних дијелова. У овом периоду дјеца успјешно пишу користећи пасусе управо захваљујући чињеници да за сваки текст сачинимо неки од планова.

Када је у питању модернизовани НПП он уопште не предвиђа израду планова приче ни у трећем разреду. Обраде пјесничких слика у лирским текстовима (пјесмама) у разредној настави уопште нема. Пет година с дјецом ћемо само бесциљно да одређујемо дужину стихова и да пребројавамо строфе и стихове. Толико о програму!

Ово је заједнички план који је проширен сликама. Тако смо добили комбиновани план приче.

DSC_0132DSC_0133DSC_0146DSC_0147Преглед часа: Предузећа, продавнице, … понављање и утврђивање: Радионица

Материјал за рад су четири листа на којима се налаз текст у облачићима. На првом листу су облачићи са називима учених садржаја, док су на остала три листа „разбацани“ садржаји самих лекција. Прво тражимо да исијеку главне облачиће које ће залијепити на четири стране у свеске А4 формата. Остали садржај исијецају, читају (Значи, ето нешто читају!) и лијепе на одговарајуће мјесто. Читањем понављају, а лијепљењем на одговарајуће мјесто показују да су усвојили потребно знање. Дјеци је овакав начин рада занимљив.

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД:

DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182

DSC_0183РЕЗУЛТАТИ РАДА

DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123

Радионица: Продавнице

Продавнице материјал за штампање

Продавнице Писана припрема Обрада

Све пише у припреми!

1 2.

1а 2а 3а 4а 5а

Наши први фрактали

О фракталима се много зна. Ови наши фрактали нису они прави геометријски фрактали, нити су цртани/сликани као дио терапије, што је данас, чини ми се, посебно популарно. Они су једноставно мала умјетничка дјела.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Овако радим кад ми се не ради

Драматизација текста

Након обраде књижевно-умјетничког текста Д. Радовића „Тужибаба“ требао сам дјеци да објасним појам драмског текста. Ништа лакше! Испричао сам све што треба, објаснио, појаснио, упоредио са другим обрађеним текстовима и на крају дефинисао. И то је то. Све у нешто више од једног часа како то стоји у нашем модернизованом НПП. Заправо све у 1, 20 наставних часова.

На папиру је све могуће! Стварност је сасвим другачија.

Осим што је за читање и анализу књижњвно-умјетничког текста потребно више од два часа, скоро исто толико, ако не и више, је потребно да дјеца у потпуности усвоје појам драматизације, ликова и драмског текста. Само упоређивање, које је неопходно, са другим текстовима и дефинисање није довољно. Потребно је одабрати неки лакши текст, заједно са дјецом га драматизовати и на крају одглумити. Тек тада ће већина ученика схватити појам драмског текста. За оне који се „укалупљавају“ у 1,20 часова довољна је и она помало неразумљива дефиниција која се налази у уџбенику. Ми смо то урадили овако.

1. Упоређивали смо драмски текст „Тужибаба“ са раније детаљно обрађеном басном „Лав и миш“,

2. Текст басне смо преобликовали у драмски текст,

3. Слиједи осмишљавање лутака и подјела улога,

4. Драмско извођење текста.
DSC_0477

Оваквим начином рада ученици имају комплетнија и квалитетнија знања. Модернизовани план који предвиђа да двадесет текстова у другом разреду обрадимо за свега двадесет и четири часа не смије да буде препрека правилном учитељском раду.

Једна мала вјежба логичког читања

Окрените главу пошто ми се не да да сада окрећем фотографију.

DSC_0489

У сваком случају ова вјежба је лака и једноставна. Битно је да покреће дјецу на читање. На табли сам поређао ријечи које означавају предмете једне испод друге, онако како гласи и сама пјесмица. Наставке стихова сам написао на плавом папиру и „разбацао по табли“. Дјеца су читала текст на тракама након чега смо веома лако саставили пјесмицу.

Прочитали смо још једном текст, а онда сам их питао чему служи друг. Добио сам занимљиве одговоре.

Написао сам крај пјесмице:

„Друг да се с другом дружи,

Ето све нечему служи.“

Код куће ће свако да напише причу о свом другу или другарици.

Овако радим кад ми се не ради!

Чаробни цвијет и друге приче

Карактеристике сликарских и цртаћих материјала.

Акварел, фломастер, топле боје

Прва радионица у борби против шаблонизма. Видљиво је да се дјеца тешко одупиру наметнутим шаблонима, али и да се уз адекватан приступ њихово сликање и цртање умногоме може ослободити стега одраслих. Нека дјеца посматрају свијет својим, а не нашим очима. Никада немојте рећи дјетету да нешто није нацртало како треба. Ми не знамо да цртамо и зато бисмо требали да учимо од њих.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11