Композиције

Овако изгледа када од старих умјетничких дјела направимо нова.

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а 10а

Наша мала чудовишта

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Једначине

Како објаснити дјеци једначине. Ево једног примјера како лакше да их разумију, а да не уче дефиниције напамет.

Причу сами знате, зато не бих да објашњавам!

Ако је:4

Непознати сабирак је:

5Ако је:

1

Израчунавање непознатог умањеника:

2

Израчунавање непознатог умањиоца:

3

Даље радимо класично. Преко слика лако објаснимо појам једначине, дјеца их разумију, а и дефиниције се лакше памте (мада никада на том не инсистирам). Важно ми је да схвате да је умањеник број од кога одузимамо и да он у скупу природних бројева има највећу бројност.

Ела Пероци „Киша“: Комбиновани план приче

Већ од другог разреда дјецу треба да уводимо у структуру књижевног текста (композицију). Иако о овоме нема ни ријечи у нашем Модернизованом, дјеца одлично схватају да су прозни текстови састављени од логичких цјелина или релативно самосталних дијелова. У овом периоду дјеца успјешно пишу користећи пасусе управо захваљујући чињеници да за сваки текст сачинимо неки од планова.

Када је у питању модернизовани НПП он уопште не предвиђа израду планова приче ни у трећем разреду. Обраде пјесничких слика у лирским текстовима (пјесмама) у разредној настави уопште нема. Пет година с дјецом ћемо само бесциљно да одређујемо дужину стихова и да пребројавамо строфе и стихове. Толико о програму!

Ово је заједнички план који је проширен сликама. Тако смо добили комбиновани план приче.

DSC_0132DSC_0133DSC_0146DSC_0147Преглед часа: Предузећа, продавнице, … понављање и утврђивање: Радионица

Материјал за рад су четири листа на којима се налаз текст у облачићима. На првом листу су облачићи са називима учених садржаја, док су на остала три листа „разбацани“ садржаји самих лекција. Прво тражимо да исијеку главне облачиће које ће залијепити на четири стране у свеске А4 формата. Остали садржај исијецају, читају (Значи, ето нешто читају!) и лијепе на одговарајуће мјесто. Читањем понављају, а лијепљењем на одговарајуће мјесто показују да су усвојили потребно знање. Дјеци је овакав начин рада занимљив.

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД:

DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182

DSC_0183РЕЗУЛТАТИ РАДА

DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123

Наши први фрактали

О фракталима се много зна. Ови наши фрактали нису они прави геометријски фрактали, нити су цртани/сликани као дио терапије, што је данас, чини ми се, посебно популарно. Они су једноставно мала умјетничка дјела.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Овако радим кад ми се не ради

Драматизација текста

Након обраде књижевно-умјетничког текста Д. Радовића „Тужибаба“ требао сам дјеци да објасним појам драмског текста. Ништа лакше! Испричао сам све што треба, објаснио, појаснио, упоредио са другим обрађеним текстовима и на крају дефинисао. И то је то. Све у нешто више од једног часа како то стоји у нашем модернизованом НПП. Заправо све у 1, 20 наставних часова.

На папиру је све могуће! Стварност је сасвим другачија.

Осим што је за читање и анализу књижњвно-умјетничког текста потребно више од два часа, скоро исто толико, ако не и више, је потребно да дјеца у потпуности усвоје појам драматизације, ликова и драмског текста. Само упоређивање, које је неопходно, са другим текстовима и дефинисање није довољно. Потребно је одабрати неки лакши текст, заједно са дјецом га драматизовати и на крају одглумити. Тек тада ће већина ученика схватити појам драмског текста. За оне који се „укалупљавају“ у 1,20 часова довољна је и она помало неразумљива дефиниција која се налази у уџбенику. Ми смо то урадили овако.

1. Упоређивали смо драмски текст „Тужибаба“ са раније детаљно обрађеном басном „Лав и миш“,

2. Текст басне смо преобликовали у драмски текст,

3. Слиједи осмишљавање лутака и подјела улога,

4. Драмско извођење текста.
DSC_0477

Оваквим начином рада ученици имају комплетнија и квалитетнија знања. Модернизовани план који предвиђа да двадесет текстова у другом разреду обрадимо за свега двадесет и четири часа не смије да буде препрека правилном учитељском раду.

Једна мала вјежба логичког читања

Окрените главу пошто ми се не да да сада окрећем фотографију.

DSC_0489

У сваком случају ова вјежба је лака и једноставна. Битно је да покреће дјецу на читање. На табли сам поређао ријечи које означавају предмете једне испод друге, онако како гласи и сама пјесмица. Наставке стихова сам написао на плавом папиру и „разбацао по табли“. Дјеца су читала текст на тракама након чега смо веома лако саставили пјесмицу.

Прочитали смо још једном текст, а онда сам их питао чему служи друг. Добио сам занимљиве одговоре.

Написао сам крај пјесмице:

„Друг да се с другом дружи,

Ето све нечему служи.“

Код куће ће свако да напише причу о свом другу или другарици.

Овако радим кад ми се не ради!

Чаробни цвијет и друге приче

Карактеристике сликарских и цртаћих материјала.

Акварел, фломастер, топле боје

Прва радионица у борби против шаблонизма. Видљиво је да се дјеца тешко одупиру наметнутим шаблонима, али и да се уз адекватан приступ њихово сликање и цртање умногоме може ослободити стега одраслих. Нека дјеца посматрају свијет својим, а не нашим очима. Никада немојте рећи дјетету да нешто није нацртало како треба. Ми не знамо да цртамо и зато бисмо требали да учимо од њих.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11