РЕЦЕНЗИЈЕ

Овдје се налазе све рецензије рукописа за уџбенике које сам процјењивао. Рецензирање уџбеника за разредну наставу је тежак  посао који захтијева много рада. Обзиром да су у питању дјеца млађег основношколског узраста, тај посао је веома одговоран. Имајући у виду сву одговорност према нашој дјеци рецензије објављујем и чиним доступним свима који желе да их прочитају, анализирају, коментаришу или искористе у неком свом научном раду. Сматрам да би сви озбиљни рецензенти рукописа (будућих уџбеника) требали своје процјене рукописа јавно објавати и учинити их доступним научној и стручној јавности.

Рецензије рукописа за: Читанка за 2. разред Основне школе 

Рецензија рукописа Читанка за 2. разред Основне школе,  шифра ОБЛАК

Рецензија рукописа Читанка за 2. разред Основне школе, шифра СЛАВУЈ

Рецензирани рукопис под шифром „Славуј“ је од шк. 2016/17. године, уз огромне и незаконите исправке, постао, важећа „Читанка за други разред основне школе“ у Републици Српској. У питању је рукопис који је по свим својим структурним компонентама јако лоше и нестручно урађен и који никако није могао да буде одобрен. Ипак, рецензенти нису добро одрадили свој посао, а ни надлежне просвјетне власти се нису довољно бавиле рукописом, тако да је он замијенио досадашњу Ђаковићеву „Читанку“.

Иначе, аутори су злоупотријебили моју негативну рецензију на основу које су извршили више од 60% исправки, занемарујући мишљење рецензената потписаних на овој „Читанци“. Укратко: три доктора наука су, заједно са Заводом за уџбенике и наставна средства, без одобрења, узели и преписали све што су могли да препишу из моје негативне рецензије. Морална вриједност овог уџбеника који се налази у рукама наших ђака је раван нули.

Честитам ПЛАГИЈАТОРИМА!

Рецензија рукописа Читанка за 2. разред Основне школе, шифра ПЧЕЛИЦА

Рецензије рукописа за: Познавање природе за 5. разред Основне школе

Рецензија рукописа Познавање природе за 5. разред Основне школе шифра ВАЗДУХ

Рецензија рукописа Познавање природе за 5. разред Основне школе шифра ЗЕМЉА

Рецензија рукописа за ликовму културу

Рецензија Ликовне мапе за ученике основне школе. Шифра СЛИКА

Рецензија рукописа ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ Приручник за учитеље (наставнике). Шифра ПЕЈЗАЖ